Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.
Sesuatu untuk semua orang

Semua harga yang dinyatakan tidak termasuk Cukai Perkhidmatan.

* Penggunaan data tanpa had tetapi apabila kuota data 4G LTE bulanan habis, sambungan akan dikurangkan kepada 64kbps, bergantung pada lokasi pengguna dan keadaan rangkaian semasa.

** kelajuan redDAILY 1GB dan 1.5GB tidak dihadkan.

*** Selepas penggunaan 100% data berkelajuan tinggi yang digabungkan, penggunaan seterusnya akan dicaj pada kadar Bayar Setiap Penggunaan sebanyak RM0.10/MB. Pelanggan boleh memilih untuk membeli Tambah Nilai Data untuk terus melayari Internet dengan kelajuan tinggi.

Semak Liputan

Dikuasakan oleh Celcom Axiata, pengguna redONE kami dapat menikmati rangkaian rangkaian terluas dan terbaik yang sama di seluruh Malaysia.

Cari Ejen

Lawati salah satu ejen atau rakan kongsi kami yang dilantik di rantau anda.

Data28

 1. Apakah tawaran ini?
  Ini adalah pelan pascabayar yang disasarkan kepada pengguna data berat untuk mereka kekal terhibur dan kekal berhubung dengan orang tersayang melalui aplikasi sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat) pada bila-bila masa di mana sahaja.
 2. Berapa lamakah tawaran ini bertahan?
  Ini adalah tawaran kekal berkuat kuasa mulai 3 Ogos 2020.
 3. Siapa yang layak untuk mendaftar untuk tawaran ini?
  Semua pelabuhan peribadi, korporat dan MNP baharu dalam nombor bermula dari 3 Ogos 2020 (tidak termasuk M2M).
 4. Apakah yang berlaku jika saya tidak menggunakan sepenuhnya peruntukan Data Berkelajuan Tinggi saya?
  Kuota baki anda untuk bulan tersebut akan dilucuthakkan.
 5. Adakah panggilan suara tanpa had antara nombor Pascabayar redONE sah untuk panggilan yang dibuat semasa saya dalam perayauan?
  Panggilan suara tanpa had antara nombor Pascabayar redONE adalah sah untuk panggilan domestik di Malaysia sahaja.
 6. Selepas saya mendaftar untuk pelan ini, adakah saya dibenarkan untuk menaik taraf berkas data bulanan saya?
  Anda boleh membeli Tambah Nilai Data sekali sahaja dengan mendail *123# untuk membeli data tambahan.
 7. Bolehkah saya mendaftar untuk sebarang talian tambahan dengan Data28?
  Ya, anda boleh mendaftar sehingga 6 talian tambahan.

redVIDEO

 1. Apakah redVIDEO?
  redVIDEO ialah Perkhidmatan Tambah Nilai (VAS) yang menawarkan data 10GB 4G LTE untuk menstrim video pada saluran popular.
 2. Adakah saya perlu mengaktifkan/ melanggan redVIDEO?
  Tidak, redVIDEO akan diaktifkan secara automatik setelah pelan Pascabayar Data28 anda berjaya diaktifkan atau berjaya dialihkan masuk.
 3. Saya tidak mahu redVIDEO perkhidmatan. Bolehkah saya menamatkannya?
  Tidak, anda tidak boleh menamatkan perkhidmatan redVIDEO. Ia disertakan dengan pelan Pascabayar Data28 untuk anda menikmati penstriman video di saluran video popular di Malaysia.
 4. Saya telah menggunakan 10GB redVIDEO setiap bulan kuota berulang. Boleh saya melanggan redVIDEO lagi?
  Tidak, hanya 1 langganan aktif dibenarkan dalam sebulan. Walau bagaimanapun, anda boleh membeli Add on 1 kali. Untuk setiap pembelian yang berjaya, RM10 akan dicaj pada bil anda.
 5. Bagaimanakah pelanggan menyemak baki data 10GB redVIDEO mereka?
  Pelanggan boleh menyemak penggunaan dengan menggunakan *123# atau 1App.
 6. Bilakah saya boleh menggunakan kuota data redVIDEO 10GB?
  Anda boleh menggunakan data redVIDEO 10GB pada bila-bila masa. Data redVIDEO 10GB akan tamat tempoh pada akhir bulan.
 7. Apakah kelajuan data 10GB untuk penstriman redVIDEO?
  Kelajuan kuota data 10GB untuk penstriman redVIDEO ialah data 4G LTE berkelajuan tinggi. Anda perlu menggunakan peranti serasi 4G LTE untuk menikmati kelajuan 4G.

redSOCIAL

 1. Apa itu redSOCIAL?
  redSOCIAL ialah Perkhidmatan Tambah Nilai (VAS) yang menawarkan data 10GB 4G LTE untuk distrim pada empat (4) saluran sosial yang popular. Rakan kongsi yang boleh anda strim menggunakan redSOCIAL ialah:-
 • Facebook
 • Instagram
 • WhatsApp
 • WeChat
 1. Adakah saya perlu mengaktifkan/ melanggan redSOCIAL?
  Tidak, redSOCIAL akan diaktifkan secara automatik apabila pelan Pascabayar Data28 anda berjaya diaktifkan atau berjaya dialihkan masuk. Caj langganan untuk rakan kongsi individu mungkin dikenakan, jika ada.
 2. Saya tidak mahu redSOCIAL perkhidmatan. Bolehkah saya menamatkannya?
  Tidak, anda tidak boleh menamatkan perkhidmatan redSOCIAL. Ia disertakan dengan pelan Pascabayar Data28 untuk anda menikmati akses kepada empat (4) saluran sosial popular di Malaysia.
 3. Saya telah menggunakan 10GB redSOCIAL setiap bulan kuota berulang. Boleh saya melanggan redSOCIAL lagi?
  Tidak, hanya 1 langganan aktif dibenarkan dalam sebulan. Walau bagaimanapun, anda boleh membeli Add on 1 kali. Untuk setiap pembelian yang berjaya, RM10 akan dicaj pada bil anda.
 4. Bagaimanakah pelanggan menyemak baki data 10GB redSOCIAL mereka?
  Pelanggan boleh menyemak penggunaan dengan menggunakan *123# atau 1App.
 5. Bilakah saya boleh menggunakan kuota data redSOCIAL 10GB?
  Anda boleh menggunakan data redSOCIAL 10GB pada bila-bila masa. Data redSOCIAL 10GB akan tamat tempoh pada akhir bulan.
 6. Apakah kelajuan data 10GB untuk penstriman redSOCIAL?
  Kelajuan kuota data 10GB untuk redSOCIAL ialah data 4G LTE berkelajuan tinggi. Anda perlu menggunakan peranti serasi 4G LTE untuk menikmati kelajuan 4G.
 7. Adakah redSOCIAL akan menggunakan data yang digabungkan rancangan saya?
  Tidak. redSOCIAL memberikan anda data tambahan 10GB untuk distrim di Facebook, Instagram, WhatsApp & WeChat. Penggunaan data standard mungkin dikenakan untuk sebarang pembelian dalam apl, apl pihak ketiga dan pautan keluar daripada rakan kongsi redSOCIAL.
 • Pelan ini sah untuk pelanggan baru, pelabuhan MNP dalam pendaftaran dan pelanggan sedia ada.
 • Pelan ini boleh didaftarkan sebagai akaun Induk atau akaun tambahan. Pelanggan M2M tidak layak untuk pelan ini.
 • Setiap pelanggan talian Induk dibenarkan mendaftar sehingga maksimum 6 talian tambahan bagi setiap Induk.
 • Bayaran Pendahuluan RM28 diperlukan. Bayaran Pendahuluan dikutip melalui tunai atau kad kredit. Bayaran Pendahuluan akan digunakan untuk ditolak daripada bil bulan pertama anda dan anda hanya perlu membayar sebarang baki yang perlu dibayar di bawah bil bulan pertama anda. Pendaftaran oleh pelanggan bukan warganegara Malaysia akan dikenakan deposit bersamaan dengan had kredit bulanan masing-masing.
 • Mulai 3 Ogos 2020 dan seterusnya, pelan Data28 baharu tersedia untuk pendaftaran baharu dan port-in MNP.
 • Semua harga yang dipaparkan tidak termasuk cukai perkhidmatan yang akan dikenakan ke atas anda dalam bil bulanan anda.
 • Yuran akses bulanan hanya untuk data kelajuan tinggi yang digabungkan, 10GB redVIDEO yang digabungkan, 10GB redSOCIAL yang digabungkan dan panggilan suara tanpa had dalam kalangan pengguna Pascabayar redONE.
 • RedSOCIAL dan redVIDEO VAS digabungkan dengan pelan dan bukan pilihan
 • Yuran akses bulanan pelan Data28 dikenakan setiap bulan penuh.
 • Gabungan data berkelajuan tinggi, 10GB redVIDEO yang digabungkan, 10GB redSOCIAL yang digabungkan dan panggilan suara tanpa had dalam kalangan pengguna Pascabayar redONE terpakai untuk kegunaan domestik hanya dalam rangkaian Malaysia. Perayauan dan IDD dikenakan bayaran berdasarkan kadar Bayar Setiap Penggunaan (PPU).
 • Selepas penggunaan 100% data berkelajuan tinggi yang digabungkan, penggunaan seterusnya akan diambil daripada pendikitan data Internet asas pada kelajuan 64kbps. Pelanggan boleh memilih untuk membeli Tambah Nilai Data untuk terus melayari Internet dengan kelajuan tinggi.
 • Internet asas ialah kelajuan standard 64kbps.
 • Sekiranya berlaku penamatan atau port out, tidak akan ada sebarang pengebilan pro-rata pada bil terakhir anda; anda akan dikenakan bayaran komitmen sebulan penuh.
 • Panggilan suara tanpa had dalam kalangan pengguna Pascabayar redONE tertakluk pada Dasar Penggunaan Adil kami, yang mungkin dilaksanakan jika anda melebihi 100 jam sebulan. Polisi Penggunaan Adil yang lengkap boleh didapati di www.redONE.com.my
 • Panggilan tanpa had di kalangan pengguna Pascabayar redONE TIDAK boleh
  – Dijual semula, disewa atau digunakan dengan cara lain kecuali sebagai individu yang membuat panggilan kepada pengguna rangkaian lain di Malaysia.
  – Digunakan untuk mengubah hala panggilan (sambungan dengan peranti/perisian/aplikasi)
  – Digunakan untuk menyediakan peranti suis yang boleh memastikan talian terbuka berpotensi selama berjam-jam
  – Digunakan untuk berbilang panggilan serentak dan panggilan persidangan
  – Digunakan untuk Pusat panggilan dan telepemasaran
  – Digunakan untuk panggilan berterusan untuk tempoh masa yang panjang, dail automatik dan komunikasi mesin ke mesin
 • Pelan ini tidak layak untuk tempoh bertenang selama 30 hari.
 • Pelanggan sedia ada boleh meminta untuk menukar pelan kepada pelan DATA28 baharu mulai 1 November 2019 dan seterusnya. Peraturan pelan perubahan sedia ada dikenakan.
 • Pelanggan tanpa redVIDEO aktif dan/atau redSOCIAL yang meminta untuk menukar pelan kepada pelan DATA28 baharu, redVIDEO dan/atau redSOCIAL akan diaktifkan secara automatik.
 • Pelanggan yang mempunyai redCALL aktif yang meminta untuk menukar pelan kepada pelan DATA28 baharu, langganan redCALL akan ditamatkan secara automatik.

  redVIDEO

 • Perkhidmatan Nilai Tambah (VAS) berulang bulanan redVIDEO menawarkan penstriman video berkelajuan tinggi 10GB setiap hari sehingga akhir bulan atau sehingga kuota data redVIDEO digunakan sepenuhnya. Apabila pelanggan telah menggunakan sepenuhnya kuota 10GB, mereka boleh membeli 1 kali Add-on redVIDEO VAS.
 • VAS redVIDEO disertakan dengan pelan Pascabayar Data28 dan bukan pilihan.
 • Data 10GB 4G LTE hanya boleh digunakan untuk penstriman saluran redVIDEO. Penggunaan data lain akan ditolak daripada data berkelajuan tinggi yang tersedia.
 • RedVIDEO akan tamat tempoh pada penghujung bulan kalendar.
 • redVIDEO hanya boleh digunakan di dalam negara iaitu dalam rangkaian Malaysia sahaja. Penstriman video apabila di luar negara dikenakan caj perayauan data. Pelanggan hendaklah dicaj berdasarkan kadar data yang dikenakan oleh pengendali perayauan redONE masing-masing untuk penggunaan data semasa merayau dengan rakan kongsi perayauan redONE di luar negara.
 • VAS redVIDEO akan diperbaharui secara automatik pada 1hb setiap bulan.
 • Dalam sebarang keadaan di mana pelanggan ingin menukar pelan langgannya daripada Data28 kepada pelan lain, langganan redVIDEO akan ditamatkan secara automatik.

  redSOCIAL

 • Perkhidmatan Nilai Tambah (VAS) berulang bulanan redSOCIAL menawarkan data berkelajuan tinggi 10GB untuk digunakan pada 4 saluran sembang sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat) setiap hari sehingga akhir bulan atau sehingga kuota data redSOCIAL digunakan sepenuhnya. Apabila pelanggan telah menggunakan sepenuhnya kuota 10GB, mereka boleh membeli Add-on redSOCIAL VAS 1 kali.
 • VAS redSOCIAL disertakan dengan pelan Pascabayar Data28 dan bukan pilihan.
 • Data 10GB 4G LTE hanya boleh digunakan untuk menstrim 4 saluran sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat). Penggunaan data lain akan ditolak daripada data berkelajuan tinggi yang tersedia.
 • RedSOCIAL akan tamat tempoh pada penghujung bulan kalendar.
 • redSOCIAL hanya boleh digunakan secara domestik iaitu dalam rangkaian Malaysia sahaja. Penggunaan sembang sosial semasa di luar negara dikenakan caj perayauan data. Pelanggan hendaklah dicaj berdasarkan kadar data yang dikenakan oleh pengendali perayauan redONE masing-masing untuk penggunaan data semasa merayau dengan rakan kongsi perayauan redONE di luar negara.
 • VAS redSOCIAL akan diperbaharui secara automatik pada 1hb setiap bulan.
 • Dalam sebarang keadaan di mana pelanggan ingin menukar pelan langgannya daripada Data28 kepada pelan lain, langganan redSOCIAL akan ditamatkan secara automatik.

redPLAN8

 1. Apakah rancangan RedPlan8 (RP8) itu?
  RP8 ialah pelan kekal di mana komitmen bulanan boleh digunakan untuk panggilan suara, SMS, MMS dan penggunaan data Pay-Per-Use(PPU) TETAPI BUKAN untuk add-on data bundle.
 2. Siapa yang layak untuk mendaftar untuk pelan ini?
  Semua nombor port-in peribadi, korporat dan MNP baharu tidak termasuk M2M.
 3. Di manakah saya boleh mendaftar untuk pelan RP8?
  Anda boleh mendaftar di mana-mana Pejabat Cawangan redONE & Rakan Kongsi redONE.
 4. Adakah saya akan terikat dengan kontrak jika saya mendaftar untuk pelan RP8?
  Tidak.
 5. Adakah bil pertama saya akan diproratakan atau adakah saya akan dikenakan bayaran langganan selama satu (1) bulan penuh?
  Bil bulan pertama anda diproratakan berdasarkan bilangan hari berkuat kuasa dari tarikh pendaftaran jika anda mendaftar talian dengan kitaran pengebilan kurang daripada sebulan penuh, yang jatuh pada 1 haribulan setiap bulan.
 6. Bolehkah saya berkongsi kredit RM8 dengan talian saya yang lain?
  Ya, komitmen bulanan RM8 boleh digabungkan menjadi satu kumpulan dan dikongsi dengan semua talian tambahan anda.
 7. Adakah panggilan suara tanpa had antara nombor Pascabayar redONE sah untuk panggilan yang dibuat semasa saya dalam perayauan?
  Panggilan suara tanpa had antara nombor Pascabayar redONE adalah sah untuk panggilan domestik di Malaysia sahaja.
 8. Selepas saya mengambil pelan itu, adakah saya dibenarkan melanggan pakej data bulanan?
  Ya. Anda boleh melanggan mana-mana himpunan data berulang eksklusif untuk pelan ini semasa pendaftaran talian atau selepas pendaftaran talian selesai (antara 1 – 10 setiap bulan).
 9. Adakah terdapat sebarang Yuran Pendaftaran atau Deposit yang diperlukan untuk pelan ini?
  Ya, anda perlu membayar RM10 Yuran Pendaftaran untuk mendaftar untuk pelan ini. Walau bagaimanapun, deposit asal (RM25) diketepikan. Jika anda memerlukan had kredit yang lebih tinggi, deposit diperlukan jika tempoh anda dengan redONE kurang daripada 6 bulan. Jika anda warga asing, anda perlu membayar deposit bersamaan dengan had kredit bulanan masing-masing.
 10. Adakah terdapat sebarang bayaran pendahuluan yang diperlukan untuk pelan tersebut?
  Ya, anda perlu membayar yuran komitmen selama 1 bulan. Bayaran pendahuluan yang dibayar akan digunakan untuk mengimbangi bil bulan berikutnya anda daripada redONE.
 11. Saya disenaraihitamkan oleh syarikat telekomunikasi lain. Saya ingin mendaftar ke RP8 dengan nombor redONE baharu. Berapakah Bayaran Pendahuluan yang perlu saya bayar?
  Anda perlu membayar Bayaran Pendahuluan RM25.
 • Yuran komitmen bulanan RP8 disertakan dengan kredit RM8 yang boleh digunakan untuk membuat panggilan suara domestik, SMS, MMS dan penggunaan data Pay-Per-Use (PPU), tetapi bukan untuk add-on data bundle.
 • Bayaran Pendahuluan RM25 diperlukan. Bayaran Pendahuluan yang dibayar akan digunakan untuk mengimbangi bil bulan berikutnya anda daripada redONE.
 • Had kredit untuk penetapan semula RP8 pada awal setiap bulan. Sila pastikan pembayaran segera untuk mengelakkan bil terkumpul yang tinggi.
 • Yuran komitmen bulanan pelan RP8 adalah pro-rata dalam bil pertama untuk pelanggan yang mendaftar kurang daripada satu (1) kitaran pengebilan bulan penuh, yang jatuh pada 1 haribulan setiap bulan. Cth. pelanggan yang mendaftar pelan RP8 pada 15hb akan mendapat bil pertama terdiri daripada caj pro-rata untuk bulan sebelumnya (RM4) dan caj sebulan penuh untuk bulan berikutnya (RM8).
 • Panggilan suara tanpa had dalam kalangan pengguna Pascabayar redONE tertakluk pada Dasar Penggunaan Adil kami, yang mungkin dilaksanakan jika anda melebihi 100 jam sebulan. Polisi Penggunaan Adil yang lengkap boleh didapati di sini.
 • Pelanggan RP8 dibenarkan menambah sebarang berkas data tetapi setelah diaktifkan, kuota data hanya sah sehingga akhir bulan kalendar semasa. Cth. Bundle data 3GB yang dibeli pada 15 Januari akan tamat tempoh pada tengah malam 31 Januari.
 • Komitmen bulanan RP8 boleh digabungkan menjadi satu kumpulan dan dikongsi di antara semua talian yang didaftarkan di bawah satu akaun Induk. redONE menggabungkan penggunaan daripada semua talian dan bil terus ke akaun Master. Jika akaun Master pernah digantung, semua talian juga akan terjejas.
English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM