Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.
Sesuatu untuk semua orang

Dapatkan lebih banyak ganjaran dan faedah dengan
pelan redONEPostpaid Mukmin, padat dengan internet dan panggilan tanpa had
serta kemudahan potongan gaji melalui Sistem Potongan Gaji ANGKASA (SPGA) untuk
penjawat awam dan kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC).

Perlindungan Takaful Untuk Anda!

Screenshot 2023-09-11 at 8.21.44 PM

*Untuk senarai penuh negara dan caj panggilan masing-masing, sila semak di sini.
*Semua harga yang dinyatakan tidak termasuk Cukai Perkhidmatan, hanya terpakai untuk pengguna Pascabayar redONE.

Semak Liputan

Dikuasakan oleh Celcom Axiata, pengguna redONE kami dapat menikmati rangkaian terluas dan terbaik yang sama di seluruh Malaysia.

Cari Ejen

Lawati salah satu ejen atau rakan kongsi kami yang dilantik di rantau anda.

Mukmin68A

 1. Pelan ini mengenai apa?

  Pelan khas ini hanya terpakai untuk kakitangan kerajaan dan kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan ianya termasuk Takaful Bertempoh Berkelompok esklusif.

 2. Siapa yang layak mendafar untuk pelan ini?

  Pelanggan yang merupakan kakitangan sektor kerajaan dan kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC). Had umur: Lapan belas (18) tahun hingga enam lima (65) tahun.

 3. Berapa lama tawaran ini sah?

  Tawaran ini berkuatkuasa 15 Mac 2023 dan sah sehingga diberitahu kelak.

 4. Apakah syarat utama program ini?

  Bayaran bil bulanan mesti dilakukan melalui pemotongan gaji (ANGKASA).

 5. Berapa perlu saya bayar semasa pendaftaran?

  Bayaran pendahuluan dan yuran pendaftaran untuk Mukmin68 akan dikecualikan. Tiada bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran. Jika anda memerlukan had kredit yang lebih tinggi, deposit diperlukan jika tempoh langganan anda dengan redONE adalah kurang daripada 6 bulan.

 6. Saya telah disenarai hitam oleh syarikat telekomunikasi lain. Saya ingin mendaftar pelan Mukmin68 dengan nombor baharu. Berapakah bayaran pendahuluan yang saya perlu bayar?

  Tiada bayaran diperlukan. Bayaran pendahuluan akan dikecualikan tanpa mengira status senarai hitam anda.

 7. Apakah yang akan berlaku sekiranya saya tidak menggunakan peruntukan Data Berkelajuan Tinggi saya sepenuhnya?

  Kuota baki anda untuk bulan tersebut akan dilucutkan.

 8. Adakah saya akan terikat dengan kontrak jika saya mendaftar untuk pelan ini?

  Ya. Kontrak adalah selama 24 bulan. Bayaran penalti akan dikenakan sekiranya anda ingin menamatkan pelan ini.

 9. Di manakah saya boleh mendaftar untuk pelan ini?

  Nota: Untuk pemenuhan peranti masa nyata, ia boleh dilakukan di semua rakan niaga redONE kecuali PNC dan Sales Advisor (SA)

 10. Adakah panggilan suara tanpa had untuk pelan Mukmin50 ini termasuk panggilan suara ke talian tetap, contohnya nombor 03?

  Ya. Panggilan suara tanpa had ini termasuk semua panggilan domestik dan panggilan ke talian tetap di seluruh Malaysia. Ia tidak termasuk panggilan video, panggilan ke nombor khas dan nombor bebas tol (1-300).

 11. Selepas mendaftar untuk pelan ini, adakah saya dibenarkan untuk menaiktaraf himpunan data bulanan saya?

  Anda boleh membeli Tambah Nilai Data sekali sahaja dengan mendail *123# atau log masuk ke 1App untuk membeli data tambahan.

 12. Selepas mendaftar untuk promosi ini, bolehkah saya menukar pelan?

  Tidak. Anda akan terikat dengan kontrak selama 24 bulan untuk pelan ini. Bagaimanapun, sekiranya anda ingi menukar pelan, penyelesaian bayaran awal diperlukan.

 13. Saya pelanggan sedia ada Amazing8. Bolehkan saya menukar ke pelan baharu Mukmin68?

  Tidak. Anda akan terikat dengan kontrak selama 24 bulan untuk pelan ini. Bagaimanapun, sekiranya anda ingi menukar pelan, penyelesaian bayaran awal diperlukan.

 14. Berapa lamakah tempoh sah untuk baucar redMALL RM500 ditebus?

  Baucar redMALL RM500 sah selama 30 hari. Anda perlu menebus baucar dalam masa 60 hari, atau baucar tersebut akan dibatalkan.

 15. Saya telah membeli ‘add-on’ redVIDEO 1 kali. Data manakah yang akan digunakan dahulu?

  Jadual di bawah ialah keutamaan penggunaan data:

  Penggunaan

  Data yang Digunakan

  Pelan

  Mukmin68

  Pertama

  redVIDEO, redSOCIAL, redSTUDY, redMUSIC, redSPOT, redDATA yang Dibeli

  Ke-2

  30GB Data 4G LTE yang Digabungkan

  Ke-3

  Tambah Nilai Data yang Dibeli

  Ke-4

  redDATA

  Ke-5

  Internet Asas @64kbps

Mukmin168 and Mukmin268

 1. Pelan ini mengenai apa?

  Pelan khas ini hanya terpakai untuk kakitangan kerajaan dan kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan ianya termasuk Takaful Bertempoh Berkelompok esklusif.

 2. Siapa yang layak mendafar untuk pelan ini?

  Pelanggan yang merupakan kakitangan sektor kerajaan dan kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC). Had umur: Lapan belas (18) tahun hingga lima puluh dua (52) tahun.

 3. Berapa lama tawaran ini sah?

 4. Apakah syarat utama program ini?

  Bayaran bil bulanan mesti dilakukan melalui pemotongan gaji (ANGKASA)

 5. Berapakah yang perlu saya bayar semasa pendaftaran?

  Anda perlu membayar bayaran pendahuluan sebulan berdasarkan pelan yang anda daftar. Jika anda memerlukan had kredit yang lebih tinggi, deposit diperlukan jika tempoh langganan anda dengan redONE kurang daripada 6 bulan.

 6. Saya telah disenarai hitam oleh syarikat telekomunikasi lain. Saya ingin mendaftar nombor baharu untuk pelan Mukmin168 atau Mukmin268. Berapakah bayaran pendahuluan yang saya perlu bayar?

  Anda tidak layak untuk mendaftar mana-mana pelan ini.

 7. Apakah yang akan berlaku sekiranya saya tidak menggunakan peruntukan Data Berkelajuan Tinggi saya sepenuhnya?

  Kuota baki anda untuk bulan tersebut akan dilucutkan.

 8. Adakah saya akan terikat dengan kontrak jika saya mendaftar untuk pelan ini?

  Ya. Kontrak adalah selama 24 bulan. Bayaran penalti akan dikenakan sekiranya anda ingin menamatkan pelan ini.

 9. Di manakah saya boleh mendaftar untuk pelan ini?

  Nota: Untuk pemenuhan peranti masa nyata, ia boleh dilakukan di semua rakan niaga redONE kecuali PNC dan Sales Advisor (SA)

 10. Adakah panggilan suara tanpa had untuk pelan Mukmin50 ini termasuk panggilan suara ke talian tetap, contohnya nombor 03?

  Ya. Panggilan suara tanpa had ini termasuk semua panggilan domestik dan panggilan ke talian tetap di seluruh Malaysia. Ia tidak termasuk panggilan video, panggilan ke nombor khas dan nombor bebas tol (1-300).

 11. Selepas mendaftar untuk pelan ini, adakah saya dibenarkan untuk menaiktaraf himpunan data bulanan saya?

  Anda boleh membeli Tambah Nilai Data sekali sahaja dengan mendail *123# atau log masuk ke 1App untuk membeli data tambahan.

 12. Bolehkan saya mendaftar untuk talian tambahan?

  Tidak. Pelan ini adalah pelan talian induk tersendiri dan penambahan talian tidak dibenarkan.

 13. Selepas mendaftar untuk promosi ini, bolehkah saya menukar pelan?

  Tidak. Anda akan terikat dengan kontrak selama 24 bulan untuk pelan ini. Bagaimanapun, sekiranya anda ingi menukar pelan, penyelesaian bayaran awal diperlukan.

 14. Saya pelanggan sedia ada Amazing8. Bolehkan saya menukar ke pelan baharu Mukmin168 atau Mukmin268?

  Tidak. Pelan Mukmin168 dan Mukmin268 adalah pelan khas untuk pendaftaran baharu bagi kakitangan kerajaan dan kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) sahaja.

 15. Saya telah membeli ‘add-on’ redVIDEO 1 kali. Data manakah yang akan digunakan dahulu?

  Jadual di bawah ialah keutamaan penggunaan data:

  Penggunaan

  Data yang Digunakan

  Pelan

  Mukmin168 or Mukmin268

  Pertama

  redVIDEO, redSOCIAL, redSTUDY, redMUSIC, redSPOT, redDATA yang Dibeli

  Ke-2

  20GB Data 4G LTE yang Digabungkan

  Ke-3

  Tambah Nilai Data yang Dibeli

  Ke-4

  redDATA

  Ke-5

  Internet Asas @64kbps

Hong Leong MSIG Takaful

 1. Produk ini mengenai apa?

  Ini adalah takaful kemalangan peribadi yang komprehensif yang boleh membantu meringankan beban kewangan sekiranya berlaku kematian yang disebabkan oleh kemalangan dan punca semula jadi.

 2. Apakah Konsep Shariah yang terpakai?
  • Tabarru’: Bahagian tertentu Sumbangan yang Peserta bersetuju untuk menderma apabila berlakunya perkara yang diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah Pengendali yang membolehkannya memenuhi kewajipannya untuk saling membantu serta jaminan bersama sekiranya mana-mana rakan Pesertanya mengalami kerugian yang jelas di mana sumbangannya adalah bertujuan untuk membantu orang lain dan derma orang lain bertujuan untuk membantunya.
  • Iltizam bi Al-Tabarru’: komitmen untuk bertabarru’.
  • Wakalah: pada asasnya hubungan ejen-prinsipal di mana Pengendali bertindak sebagai ejen bagi pihak Peserta untuk menguruskan PRF dan PA bagi pihak Peserta dan Pengendali memperoleh Yuran Wakalah untuk perkhidmatan yang diberikan.
  • Ju’alah: perjanjian di mana Peserta berjanji untuk memberi ganjaran kepada Pengendali atas pencapaian atau prestasi yang baik dalam menguruskan PRF yang membawa kepada lebihan PRF.

 3. Bolehkah saya membatalkan atau menamatkan sijil saya?

  Sijil ini disertakan dengan pelan Mukmin68, Mukmin168 dan Mukmin268 anda. Ia adalah faedah yang diberikan kepada anda sehingga anda menamatkan langganan pelan Mukmin68, Mukmin168 atau Mukmin268 anda.

 4. Apakah yang perlukah saya lakukan sekiranya terdapat perubahan pada butiran perhubungan saya?

  Adalah penting untuk anda memaklumkan kepada pemegang sijil induk tentang sebarang perubahan dalam butiran hubungan anda untuk memastikan semua surat-menyurat sampai kepada anda tepat pada masanya.

 5. Apakah beberapa terma dan syarat utama yang perlu saya ketahui?

  Perlindungan adalah berdasarkan Had Perlindungan Percuma seperti dalam Sijil Induk tertakluk kepada pengisytiharan dan bayaran sumbangan oleh pemegang sijil induk. Pemberitahuan tuntutan adalah tertakluk kepada ‘Sunset Clause’ seperti tertera di sijil induk. Nota: Senarai ini tidak lengkap. Sila rujuk kontrak sijil untuk terma dan syarat di bawah sijil ini.

 6. Bilakah perlindungan takaful diaktifkan?

  Perlindungan takaful akan berkuat kuasa serta-merta selepas mendaftar tetapi untuk penyakit sedia ada, akan ada tempoh menunggu selama 12 bulan. Kematian akibat sebab-sebab semula jadi hanya dilindungi pada bulan 13 dan seterusnya. Nota: Untuk penyakit sedia ada, ia akan berdasarkan laporan kehadiran perubatan apabila pelanggan ingin mengemukakan tuntutan kematian.

 7. Apakah perlindungan/ faedah yang disediakan?

  Perlindungan/faedah diringkaskan seperti di bawah:

  Manfaat

  Jumlah Ditanggung Bagi Setiap Peserta

  Kematian (Punca Semula Jadi)

  RM2, 500.00

  Kematian (Punca Kemalangan)

  RM12, 500.00

 1. Apakah pengecualian utama di bawah sijil ini?

  Tiada manfaat kematian akan dibayar jika:

  • Peserta/orang yang dilindungi membunuh diri dalam tempoh setahun dari tarikh permulaan tanpa mengira kecenderungan mentalnya semasa melakukan pembunuhan diri.
  • Kematian akibat Keadaan Sedia Ada melainkan pada masa kematian, peserta/orang yang dilindungi telah dilindungi selama lebih daripada dua belas (12) bulan dari tarikh perlindungan berkuat kuasa.
  • Peserta/orang yang dilindungi meninggal dunia akibat Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual (STD) yang lain.
  Nota: Senarai ini tidak lengkap. Sila rujuk kontrak sijil untuk terma dan syarat di bawah sijil ini.

 2. Berapa lama masa yang diambil untuk prosedur tuntutan?

  Proses tuntutan adalah dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 3. Adakah terdapat sebarang salinan ‘hardcopy’ untuk pengakuan perlindungan takaful?

  Tiada sijil individu akan diberikan kerana sijil Induk akan dikeluarkan kepada redONE. Jika anda memerlukan sebarang maklumat, anda boleh menghubungi pengendali takaful anda untuk bantuan lanjut.

 4. Akaun saya digantung. Adakah saya masih layak untuk mendapatkan perlindungan takaful?

  Perlindungan takaful berkuatkuasa kecuali jika kami tidak menerima sebarang bayaran selama 2 bulan atau sijil telah luput.

 5. Bagaimakah cara saya membuat tuntutan?

  Pelanggan perlu menghubungi Hong Leong MSIG Takaful untuk proses tuntuntan:
  Hong Leong MSIG Takaful Berhad 200601018337 (738090-M)
  Level 5, Tower B, PJ City Development,
  No. 15A, Jalan 219, Seksyen 51A,
  46100 Petaling Jaya, Selangor.
  Telefon : +603 7650 1800
  Faksimil : +603 7620 6730
  Emeil : ReachUs@takaful.hongleong.com.my
  Laman Sesawang : https://www.hlmsigtakaful.com

 6. Jika saya memiliki langganan dwi-pelan Mukmin168 atau Mukmin268, bolehkah saya membuat tuntutan untuk kedua-dua langganan tersebut?

  Tidak. Anda hanya boleh membuat tuntutan UNTUK SATU langganan walaupun anda telah mendaftar dua langganan. Langganan kedua anda akan dikecualikan dari faedah Takaful Hong Leong MSIG.

 7. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut?

  Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan tentang pelan ini, sila rujuk maklumat takaful atau anda boleh mendapatkan salinan daripada pemegang sijil induk. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, hubungi kami di:
  Hong Leong MSIG Takaful Berhad 200601018337(738090-M)
  Level 5, Tower B, PJ City Development,
  No. 15A, Jalan 219, Seksyen 51A,
  46100 Petaling Jaya, Selangor.
  Telefon : +603 7650 1800
  Faksimil : +603 7620 6730
  Emeil : ReachUs@takaful.hongleong.com.my
  Laman Sesawang : https://www.hlmsigtakaful.com

Mukmin68

 1. Pelan ini hanya untuk kakitangan kerajaan and kakitangan GLC.
 2. Pelan ini sah untuk pelanggan Baharu dan MNP port-in sahaja. Warga asing dan pelanggan M2M tidak layak untuk tawaran ini.
 3. Pelan ini boleh didaftarkan sebagai akaun Master sahaja (sah untuk pendaftaran baru sahaja). Akaun Master tidak dibenarkan menambah talian tambahan.
 4. Yuran Pendaftaran dan Bayaran Pendahuluan adalah dikecualikan.
 5. Semua harga yang dipaparkan tidak termasuk cukai perkhidmatan yang akan dimasukkan di dalam bil bulanan anda.
 6. Yuran akses bulanan untuk pelan Mukmin68 hanya untuk data berkelajuan tinggi yang digabungkan, data tanpa had dan panggilan suara tanpa had ke semua rangkaian di Malaysia dan nombor talian tetap, bukan untuk panggilan video dan panggilan suara ke nombor khas.
 7. VAS redCALL dan redDATA digabungkan dengan pelan Mukmin68 dan bukan pilihan. RM10 sebulan akan dicaj kepada bil untuk redCALL.
 8. Data berkelajuan tinggi, redDATA yang digabungkan dan panggilan suara tanpa had ke semua rangkaian di Malaysia dan nombor talian tetap adalah untuk kegunaan domestik hanya dalam rangkaian Malaysia. Perayauan dan IDD dikenakan bayaran berdasarkan kadar Pay-Per-Use (PPU).
 9. Yuran akses bulanan untuk pelan Mukmin68 dikenakan pada setiap bulan penuh.
 10. Sekiranya berlaku penamatan, bil terakhir anda tidak akan diproratakan; anda akan dicaj yuran komitmen bulanan penuh.
 11. Selepas penggunaan 100% data berkelajuan tinggi yang digabungkan, penggunaan seterusnya akan dikurangkan kepada maksimum 6Mbps tanpa menanggung caj data tambahan apabila penggunaan melebihi 100% daripada data yang digabungkan. Pelanggan boleh memilih untuk membeli Tambah Nilai Data untuk terus melayari Internet dengan kelajuan tinggi.
 12. Kelajuan redDATA dihadkan sehingga 6Mbps.
 13. Hong Leong MSIG Takaful PA digabungkan bersama pelan ini tanpa kos tambahan untuk pelanggan.

Mukmin168

 1. Pelan ini hanya untuk kakitangan kerajaan and kakitangan GLC.
 2. Pelan ini sah untuk pelanggan Baharu dan MNP port-in sahaja. Warga asing dan pelanggan M2M tidak layak untuk tawaran ini.
 3. Pelan ini boleh didaftarkan sebagai akaun Master sahaja (sah untuk pendaftaran baru sahaja). Akaun Master tidak dibenarkan menambah talian tambahan.
 4. Yuran Pendaftaran adalah dikecualikan.
 5. Pelan Mukmin168 akan dikenakan Bayaran Pendahuluan RM168 dan akan dipotong dalam bil bulanan pertama anda dan anda hanya perlu membayar sebarang baki untuk bil bulan pertama anda.
 6. Semua harga yang dipaparkan tidak termasuk cukai perkhidmatan yang akan dimasukkan di dalam bil bulanan anda.
 7. Yuran akses bulanan untuk pelan Mukmin168 hanya untuk data berkelajuan tinggi yang digabungkan, data tanpa had dan panggilan suara tanpa had ke semua rangkaian di Malaysia dan nombor talian tetap, bukan untuk panggilan video dan panggilan suara ke nombor khas.
 8. Ansuran peranti RM100 hanya untuk 24 bulan.
 9. VAS redCALL dan redDATA digabungkan dengan pelan Mukmin168 dan bukan pilihan. RM10 sebulan akan dicaj kepada bil untuk redCALL.
 10. Data berkelajuan tinggi, redDATA yang digabungkan dan panggilan suara tanpa had ke semua rangkaian di Malaysia dan nombor talian tetap adalah untuk kegunaan domestik hanya dalam rangkaian Malaysia. Perayauan dan IDD dikenakan bayaran berdasarkan kadar Pay-Per-Use (PPU).
 11. Bundle data untuk Mukmin168 akan diproratakan berdasarkan penggunaan data berkelajuan tinggi yang diigabungkan oleh pelanggana. Harga penggunaan prorate adalah seperti di bawah:

Nama Pelan

Penggunaan Data 25% atau kurang

Penggunaan Data 26% – 50%

Penggunaan Data

51% – 75%

Penggunaan Data 76% or more

Mukmin168

RM14.50

RM29

RM43.50

RM58

 1. Sekiranya berlaku penamatan, bil terakhir anda tidak akan diproratakan; anda akan dicaj yuran komitmen bulanan penuh.
 2. Selepas penggunaan 100% data berkelajuan tinggi yang digabungkan, penggunaan seterusnya akan dikurangkan kepada maksimum 6Mbps tanpa menanggung caj data tambahan apabila penggunaan melebihi 100% daripada data yang digabungkan. Pelanggan boleh memilih untuk membeli Tambah Nilai Data untuk terus melayari Internet dengan kelajuan tinggi.
 3. Kelajuan redDATA dihadkan sehingga 6Mbps.
 4. Hong Leong MSIG Takaful PA digabungkan bersama pelan ini tanpa kos tambahan untuk pelanggan.

Mukmin268

 1. Pelan ini hanya untuk kakitangan kerajaan and kakitangan GLC.
 2. Pelan ini sah untuk pelanggan Baharu dan MNP port-in sahaja. Warga asing dan pelanggan M2M tidak layak untuk tawaran ini.
 3. Pelan ini boleh didaftarkan sebagai akaun Master sahaja (sah untuk pendaftaran baru sahaja). Akaun Master tidak dibenarkan menambah talian tambahan.
 4. Yuran Pendaftaran adalah dikecualikan.
 5. Pelan Mukmin268 akan dikenakan Bayaran Pendahuluan RM268 dan akan dipotong dalam bil bulanan pertama anda dan anda hanya perlu membayar sebarang baki untuk bil bulan pertama anda.
 6. Semua harga yang dipaparkan tidak termasuk cukai perkhidmatan yang akan dimasukkan di dalam bil bulanan anda.
 7. Yuran akses bulanan untuk pelan Mukmin268 hanya untuk data berkelajuan tinggi yang digabungkan, data tanpa had dan panggilan suara tanpa had ke semua rangkaian di Malaysia dan nombor talian tetap, bukan untuk panggilan video dan panggilan suara ke nombor khas.
 8. Ansuran peranti RM200 hanya untuk 24 bulan.
 9. VAS redCALL dan redDATA digabungkan dengan pelan Mukmin168 dan bukan pilihan. RM10 sebulan akan dicaj kepada bil untuk redCALL.
 10. Data berkelajuan tinggi, redDATA yang digabungkan dan panggilan suara tanpa had ke semua rangkaian di Malaysia dan nombor talian tetap adalah untuk kegunaan domestik hanya dalam rangkaian Malaysia. Perayauan dan IDD dikenakan bayaran berdasarkan kadar Pay-Per-Use (PPU).
 11. Bundle data untuk Mukmin268 akan diproratakan berdasarkan penggunaan data berkelajuan tinggi yang digabungkan oleh pelanggana. Harga penggunaan prorata adalah seperti di bawah:

Nama Pelan

Penggunaan Data 25% atau kurang

Penggunaan Data 26% – 50%

Penggunaan Data

51% – 75%

Penggunaan Data 76% or more

Mukmin268

RM14.50

RM29

RM43.50

RM58

 1. Sekiranya berlaku penamatan, bil terakhir anda tidak akan diproratakan; anda akan dicaj yuran komitmen bulanan penuh.
 1. Selepas penggunaan 100% data berkelajuan tinggi yang digabungkan, penggunaan seterusnya akan dikurangkan kepada maksimum 6Mbps tanpa menanggung caj data tambahan apabila penggunaan melebihi 100% daripada data yang digabungkan. Pelanggan boleh memilih untuk membeli Tambah Nilai Data untuk terus melayari Internet dengan kelajuan tinggi.
 2. Kelajuan redDATA dihadkan sehingga 6Mbps.
 3. Hong Leong MSIG Takaful PA digabungkan bersama pelan ini tanpa kos tambahan untuk pelanggan.

redCALL

 1. redCALLadalah khidmat nilai-tambah yang menawarkan panggilan suara tanpa had to semua rangkaian dan hanya boleh digunakan di dalam Malaysia sahaja. Panggilan video dan panggilan suara ke nombor khas adalah dikecualikan.
 2. Khidmat nilai-tambahredCALLadalah bergabung dengan pelan postpaid Mukmin68, Mukmin168 dan Mukmin268 BAHARU dan bukan pilihan. RM10 akan dicaj kedalam bil setiap bulan.
 3. Panggilan suara tanpa had merangkumi:
  • Semua panggilan domestic ke redONE Postpaid, redONE Prepaid dan pengendali mobil yang lain.
  • Semua panggilan domestic ke talian tetap nasional.
 1. Panggilan tanpa had TIDAK TERMASUK:
  • Panggilan ke nombor 1300 / 1700 / 1600 / 1MOCC
  • Panggilan ke nombor khas dan premium
  • Panggilan video
  • Panggilan IDD
 1. Khidmat nilai-tambahredCALLakan diperbaharui setiap 1hb pada setiap bulan
 2. Jika seorang pelanggan ingin menukar pelan dari pelan Mukmin baharu ke pelan lain, langgan keredCALLakan dilanjutkan secara automatik kecuali pelan baru adalah Amazing8 atau RP8.
 3. Panggilan tanpa had ke semua rangkaian di Malaysia tidak boleh:
  • Dijual, disewa atau digunakan kecuali untuk panggilan oleh individu ke pengguna rangkaian lain di Malaysia.
  • Digunakan untuk panggilan rerouting(Sambungan dengan peranti/software/aplikasi).
  • Digunakan sebagai peranti switch yang boleh mengakibatkan talian terbuka untuk berjam.
  • Digunakan untuk beberapa panggilan secara serentak atau panggilan conference.
  • Digunakan sebagai call center atau pemasaran telefon.
  • Digunakan untuk masa yang panjang, dail automatik dan komunikasi mesin-ke-

redDATA

 1. Perkhidmatan Tambah Nilai (VAS) redDATA menawarkan data@6Mbps tanpa had dan untuk kegunaan domestik dalam Malaysia sahaja.
 2. VAS redDATA disertakan dengan pelan Pascabayar Mukmin68, Mukmin168 dan Mukmin268 baharu dan bukan pilihan.
 3. Data tanpa had boleh digunakan untuk semua perkhidmatan data.
 4. redDATA hanya boleh digunakan di dalam negara iaitu dalam rangkaian Malaysia sahaja. Penggunaan data semasa di luar negara dikenakan caj perayauan data. Pelanggan hendaklah dicaj berdasarkan kadar data yang dikenakan oleh pengendali perayauan redONE masing-masing untuk penggunaan data semasa merayau dengan rakan kongsi perayauan redONE di luar negara.
 5. VAS redDATA akan diperbaharui secara automatik pada 1hb setiap bulan.
 6. Data redDATA akan tamat tempoh pada penghujung bulan kalendar. Sebarang data redDATA yang tidak digunakan tidak akan dibawa ke bulan berikutnya.
 7. Dalam sebarang keadaan di mana pelanggan ingin menukar pelan langgannya daripada Mukmin68 BARU kepada pelan lain, langganan redDATA akan ditamatkan secara automatik.
 8. Selepas penggunaan 100% kuota redDATA, sebarang penggunaan Internet selanjutnya akan ditolak daripada kuota Tambah Nilai Data yang tersedia atau anda akan melayari pada kelajuan yang dikurangkan.
 9. Kuota data tanpa had dihadkan hanya untuk kegunaan individu Pelanggan dan tidak boleh dikongsi dengan mana-mana orang atau peranti lain dalam apa jua cara (termasuk kotak SIM atau tempat liputan mudah alih) dan tertakluk pada Dasar Penggunaan Adil redONE.
 10. Perkhidmatan data tertakluk kepada had rangkaian dan ketersediaan serta keupayaan peranti. Kelajuan muat turun dan kapasiti data anda akan berbeza-beza dan mungkin lebih perlahan serta boleh dipengaruhi oleh jarak anda dari menara mudah alih kami, kapasiti menara mudah alih kami, sumber muat turun anda, jenis dan kualiti telefon bimbit anda, trafik Internet umum dan ketersediaan liputan atau disebabkan oleh Dasar Penggunaan Adil. (FUP). Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.redonemobile.com.my/legal/fair_use_policy
 11. redDATAtidak boleh dipindah milik, sama ada melalui penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya, sama ada kepada mana-mana orang lain, entiti atau mana-mana akaun Pascabayar redONE lain.
 12. Kami berhak pada bila-bila masa tanpa bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk mengganggu, menghalang, menggantung, menyekat Pelan dan Perkhidmatan untuk masa yang kami fikir patut atau menamatkan, menghentikan atau memutuskan sambungan Pelan dan Perkhidmatan. ) jika penggunaan anda:
  • menunjukkan penggunaan yang berlebihan atau meletakkan beban luar biasa pada rangkaian;
  • adalah untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau untuk aktiviti penipuan yang disyaki;
  • tidak mengikut Dasar Penggunaan Adil redONE (di https://www.redonemobile.com.my/legal/fair_use_policy)
  • adalah untuk tujuan komersial/bukan peribadi.
 1. Promosi ini disediakan mengikut Syarat Perkhidmatan di Borang Pendaftaran Postpaid kami. Anda mesti mematuhi terma tersebut termasuk penerangan perkhidmatan yang berkaitan, Polisi Penggunaan Saksma, Polisi Privasi, pelan langganan Postpaid yang berkaitan dan terma dan syarat tambahan ini (secara kolektif, “Terma”) yang semuanya boleh didapati diwww.redonemobile.com.my

Hong Leong MSIG Takaful

 1. Pendaftaran kematian pada hari yang sama untuk niat menerima derma (insurans) akan menyebabkan derma tersebut terbatal.
 2. Untuk sebarang perubahan butiran akaun, pelanggan dikehendaki menghubungi atau melayariwww.hlmsigtakaful.com.my.
 3. Pelanggan akan dihubungi oleh kakitangan Hong Leong MSIG Takaful dalam tempoh 30 hari bekerja melalui SMS atau panggilan sebelum tarikh tamat tempoh sijil pelanggan.
 4. Pelanggan perlu memaklumkan kepada saudara terdekat atau waris mereka mengenai pelan ini untuk melicinkan proses apabila menghubungi Hong Leong MSIG Takaful.
 5. Pelanggan boleh menghubungi Hong Leong MSIG Takaful di 03 7650 1800, yang beroperasi 24 jam.
 6. Sekiranya waris atau saudara mara ingin mengemukakan sebarang tuntutan, mereka dikehendaki membawa atau memberikan salinan sijil kematian pelanggan atau kad ahli.

Terma dan Syarat Pemotongan Gaji

 1. Pelan redONE: Terma dan syarat (“T&S”) Pelan Mukmin168 dan Pelan Mukmin268 (“Pelan”).
 2. Pelan ini hanya untuk pegawai Kerajaan dengan perkhidmatan potongan gaji ANGKASA (mengikut arahan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia No.1, tahun 1997, No. 2/81, No. 3.81, No. 4/81, No 1/85 dan pekeliling, arahan dan peraturan oleh Kerajaan dan ANGKASA yang dikeluarkan dari semasa ke semasa) tersedia sehingga umur 52 tahun pada tarikh pendaftaran Pelan sahaja (“Pelanggan”).
 3. Pelan ini adalah untuk tempoh DUA PULUH EMPAT (24) bulan calendar (“Tempoh Kontrak”) untuk bayaran bulanan atau RM168.00 untuk pelan Mukmin168 (“Pelan Mukmin168”) atau RM268.00 untuk pelan Mukmin268 (“Pelan Mukmin268”) oleh Pelanggan.
 4. Kedua-dua pelan akan berkurangan kepada RM68.00 selepas pelanggan melengkapkan tempoh kontrak 24 bulan seperti jadual di bawah:

Nama Pelan

Bulan 1 – Bulan 24

Bulan 25 dan Seterusnya

Pemotongan Gaji

Mukmin168

 1. RM168
 2. Caj tambahan yang berkenaan. Contoh: Perkhidmatan Tambah Nilai (VAS), perayauan dan lain-lain.
 1. RM68
 2. Additional charges where applicable. E.g., VAS, roaming etc.

RM172.08 (termasuk SST)
Potongan gaji hanya terpakai kepada pelan asas dan peranti. Untuk sebarang caj tambahan, pelanggan perlu membayar secara manual.

Mukmin268

 1. RM268
 2. Caj tambahan yang berkenaan. Contoh, Perkhidmatan Tambah Nilai (VAS), perayauan dan lain-lain.
 1. RM68
 1. Caj tambahan yang berkenaan. Contoh: Tambah Nilai (VAS), perayauan dan lain-lain.

RM272.08 (inclusive SST)
Potongan gaji hanya terpakai kepada pelan asas dan peranti. Untuk sebarang caj tambahan, pelanggan perlu membayar secara manual.

 1. Sekiranya, atas apa jua sebab yang dijangka atau tidak dijangka, Pelanggan menamatkan perjanjian untuk Pelan ini sebelum tamat Tempoh Kontrak, Pelanggan tertakluk kepada penalti yang akan dikenakan oleh redONE.
 2. Sekiranya Pelanggan tidak lagi berkhidmat sebagai pegawai Kerajaan dalam Tempoh Kontrak dan telah hilang kehilangan kemudahan pemotongan gaji ANGKASA, dia dikehendaki untuk terus membayar yuran bulanan Pelan Mukmin168 atau Pelan Mukmin268, yang mana berkenaan.
 3. Pelan ini terdiri daripada perkhidmatan mudah alih redONE RINGGIT MALAYSIA ENAM PULUH LAPAN (RM68) dan peranti mudah alih pintar yang dipilih (“Peranti”).
 4. Bayaran bulanan Pelan akan menjadi bayaran lengkap untuk kedua-dua Perkhidmatan dan Peranti.
 5. Pelanggan tidak dibenarkan membuat pembayaran Perkhidmatan dan pembayaran Peranti sacara berasingan.
 6. Pelanggan dengan ini bersetuju untuk membenarkan sebahagian daripada gajinya dipotong sebagai bayaran pakej Mukmin168 atau Mukmin268, yang akan dibayar kepada redONE. Potongan ini akan dibuat kepada Biro Perkhidmatan ANGKASA.
 7. Pelanggan mengisytiharkan bahawa dia memahami semua arahan dan peraturan yang ditetapkan dan cabutan oleh Kerajaan dan ANGKASA dari semasa ke semasa berhubung dengan potongan gajinya.

Terma dan Syarat Peranti

 1. Dengan menerima pelan ini, pelanggan akan mendapat satu ansuran peranti pada harga seperti yang ditawarkan oleh redONE Network di laman sesawangan dan bahan jualan, yang tidak termasuk semua cukai yang akan dikenakan (“Ansuran Peranti”). Anda boleh membeli dan mendaftar sehingga dua unit dengan dengan dua akau induk, tertakluk kepada semakan kelayakan potongan gaji anda.
 2. Pemilikan peranti – pelanggan akan memiliki peranti selepas 24 bulan.
 3. Pelanggan tidak boleh:
  1. Menamatkan pelan ansuran peranti dalam tempoh kontrak.
  2. Port-keluar kepada pembekal perkhidmatan lain dalam tempoh kontrak
  3. Menukar pelan kadar dalam tempoh kontrak
  4. Tukar atau pindah milik dalam tempoh kontrak.
 1. Pelanggan untuk bersetuju bahawa redONE berhak untuk mengenakan baki ansuran jika pelanggan ingin menamatkan kontrak. Caj baki peranti dikira seperti dibawah:
  1. Kontrak 24 bulan: (Caj Ansuran Peranti x Baki Bulan Kontrak)
 1. Pelanggan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kecurian atau kerosakan pada peranti pada setiap masa dan akan terus membayar yuran ansuran untuk tempoh komitmen.
 2. Pelanggan menerima dan mengakui bahawa pemilikan peranti bukan milik pelanggan semasa tempoh komitmen. Peranti disediakan di bawah pelan ini kepada pelanggan dan pelanggan bertanggungjawab ke atas penggunaan dan keselamatan peranti. Tiada apa-apa dalam SSTC ini boleh ditafsirkan sebagai memindahkan hak milik atau pemilikan peranti kepada pelanggan melainkan dinyatakan sebaliknya. Pelanggan tidak boleh secara langsung atau tidak langsung memberi atau membenarkan orang lain untuk memberikan apa-apa kepentingan atau lien ke atas peranti itu. Pelanggan hendaklah dengan segera, dengan kos dan perbelanjaan sendiri, mengambil semua tindakan yang mungkin perlu untuk melepaskan atau menghapuskan sebarang lien sedemikian ke atas peranti dengan sewajarnya setelah mendapat pengetahuan sebenar mengenainya.
 3. Waranti akan berada di bawah pengilang.
 4. Peranti tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
 5. Pelan ini tidak sah dengan mana-mana tawaran dan/atau insentif lain, yang telah atau mungkin telah ditawarkan oleh redONE di bawah sebarang tawaran lain dari semasa ke semasa.
 6. 10. Penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk kepada Terma & Syarat am pascabayar (“T&S”) di www.redonemobile.com.my/eng/terms-and-conditions/ (“Gen T&C”), dasar penggunaan saksama redONE di www.redonemobile.com.my/en/fair-use-policy/ (“FUP”).
 7. T&C dan T&C Am dan FUP akan dibaca bersebelahan pada setiap masa.
 8. Kami berhak tanpa liabiliti, untuk menyemak T&S ini, Pelan dan harga kami. Jika boleh dilaksanakan secara munasabah, kami akan memberi anda notis awal yang munasabah tentang perubahan tersebut dan semua versi panduan pengguna atau risalah kami yang terdahulu akan digantikan. Anda menerima bahawa anda bertanggungjawab untuk menyemak maklumat secara kerap mengenai Pelan dan Perkhidmatan di www.redonemobile.com.my, termasuk perubahan kepada Gen TC dan terma dan syarat lain yang berkenaan. Penggunaan berterusan Perkhidmatan dan/atau Pelan anda (selepas TarikhBerkuatkuasa sebarang semakan/perubahan kepada terma dan syarat Perkhidmatan dan/atau Pelan) akan membentuk penerimaan tanpa syarat oleh anda terhadap semakan/perubahan tersebut dan anda akan terikat oleh yang sama. Jika anda tidak menerima semakan/perubahan tersebut, anda akan menamatkan Pelan dan/atau penggunaan Perkhidmatan dengan memberi kami notis dalam masa dua puluh lapan (28) hari dari tarikh Berkuatkuasa yang gagal yang anda diandaikan telah menerima perubahan tersebut.
English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM