Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.
Prabayar untuk melangkaui!

Perkasakan pek Prabayar redONE anda dengan alat tambah redFAST30 yang disertakan dengan Data Berkelajuan Tinggi 30GB dan Panggilan Tanpa Had ke Semua Rangkaian dengan hanya RM30 sebulan!

Borang Pendaftaran redONE Prabayar

Semak Liputan

Dikuasakan oleh Celcom Axiata, pengguna redONE kami dapat menikmati liputan rangkaian terluas dan terbaik yang sama di seluruh Malaysia.

Cari Ejen

Lawati salah satu ejen atau rakan kongsi kami yang dilantik di rantau anda.

Aktifkan Talian redONE Prepaid Anda dengan Mudah!

 1. Bilakah pek Prabayar redONE baharu boleh didapati di pasaran?
  Pek Prabayar redONE akan tersedia mulai 16 Ogos 2021.
 2. Di manakah saya boleh mendapatkan pek Prabayar redONE?
  Anda boleh membeli daripada mana-mana Peniaga Prabayar redONE.
 3. Siapa yang boleh mendaftar untuk pek permulaan?
  Mana-mana individu berumur 12 tahun ke atas boleh mendaftar untuk pek permulaan ini.
 4. Berapakah bilangan maksimum pek permulaan yang saya boleh dapatkan?
  Anda boleh mendapatkan dan mendaftar sehingga maksimum 5 kad SIM.
 5. Bilakah saya akan mendapat kredit RM30?
  Anda akan menerima kredit RM30 selepas anda dimaklumkan melalui SMS Pengaktifan bahawa pendaftaran anda berjaya. Kredit RM30 percuma anda akan diberikan dalam denominasi RM5 dalam tempoh 6 bulan.
 6. Saya telah membeli Tambah Nilai Data 5GB bulanan. Apakah yang akan berlaku selepas saya selesai menggunakan Tambah Nilai Data bulanan 5GB 4G LTE?
  Anda akan menerima pemberitahuan SMS untuk memaklumkan anda bahawa anda telah menggunakan data bulanan 5GB anda. Penggunaan data anda yang seterusnya akan dikenakan kadar Bayar Setiap Penggunaan pada RM0.01 setiap 200kb. Anda juga boleh membeli Tambah Nilai Data sekali sahaja dengan mendail *108# atau melalui 1App.
 7. Apakah yang boleh saya lakukan apabila saya mendail *108#?
  Anda akan dapat membeli satu kali Tambah Nilai Data cth Dail *108#, kemudian pilih Bulanan untuk membeli data Bulanan 5GB.
 8. Saya telah membeli Tambah Nilai Data 5GB bulanan. Bolehkah saya menggunakannya semasa melancong ke luar negara?
  Tidak. Apabila anda melancong ke luar negara, penggunaan data anda akan dicaj berdasarkan kadar perayauan negara masing-masing. Sila log masuk ke redonemobile.com.my/roaming untuk senarai penuh kadar perayauan.

Pelan Prabayar redONE

 1. Pelan Prabayar redONE BARU sah untuk jualan mulai 16 Ogos 2021.
 2. Pelanggan sedia ada tidak dibenarkan menukar kepada pelan BeyondLite baharu.
 3. Pek permulaan Prabayar redONE baharu berharga RM10. Pelanggan akan menerima kredit PERCUMA RM30 mengikut denominasi RM5 dalam tempoh 6 bulan.
 4. Setelah data yang digabungkan digunakan sepenuhnya, penggunaan berikutnya akan dikenakan kadar Bayar Setiap Penggunaan (PPU) pada RM0.01 setiap 200kb.
 5. Data dan panggilan prabayar redONE boleh digunakan di mana-mana sahaja di Malaysia dalam tempoh sah.
 6. Panggilan suara tanpa had di kalangan pengguna Prabayar redONE adalah tertakluk kepada Dasar Penggunaan Adil kami, yang mungkin dilaksanakan jika pengguna melebihi 1,000 minit sebulan. Polisi Penggunaan Adil yang lengkap boleh didapati di www.redonemobile.com.my/legal/fair_use_policy

Kitaran Hayat Kad SIM Prabayar redONE

 1. Selepas pendaftaran berjaya, status kad SIM akan dikemas kini kepada status “Aktif” yang akan bertahan selama 30 hari. Status “Aktif” bermaksud bahawa Pelanggan dibenarkan membuat panggilan keluar dan masuk atau SMS atau mempunyai akses kepada Internet.
 2. Jumlah tambah nilai anda akan memberi anda 30 hari aktif untuk membuat panggilan, SMS dan mempunyai akses kepada Internet.
 3. Jika semasa keadaan Aktif, tetapi sebelum tamat tempoh sah Aktif, anda telah menggunakan semua baki kredit yang tersedia, talian anda akan digantung. Anda hanya boleh membuat panggilan Prabayar redONE ke redONE Prabayar keluar, baki Tambah Nilai Data dan menerima panggilan masuk dan SMS.
 4. Jika tiada aktiviti “muat semula” dilakukan selepas “Tempoh Aktif”, talian anda akan disekat. Anda hanya boleh menerima panggilan masuk dan SMS. Semua baki kredit yang tidak digunakan, baki Tambah Nilai Data akan digantung daripada penggunaan.
 5. Bilangan Tempoh Ihsan Kredit yang diberikan kepada Pelanggan untuk menerima panggilan dan SMS masuk adalah 50 hari selepas tamat tempoh sah keadaan Aktif. Tiada transaksi keluar atau penggunaan data dibenarkan melainkan “muat semula” dilakukan.
 6. Apabila mencapai Tempoh Ihsan Kredit 50 hari, anda mempunyai 10 hari untuk memuat semula untuk memulihkan talian (ID Pemanggil) dan baki kredit yang tinggal dalam kad SIM. Kegagalan memuat semula dalam tempoh 10 hari akan mengakibatkan talian ditamatkan.

Panggilan Suara Prabayar redONE hingga redONE tanpa had

 1. ‘Panggilan Prabayar redONE tanpa had kepada redONE Prabayar’ diberikan sebagai sebahagian daripada penggunaan suara mudah alih setiap hari untuk pengguna individu. Perkhidmatan ini tidak boleh dijual semula, disewa atau digunakan dalam apa-apa cara lain kecuali sebagai individu yang membuat panggilan kepada pengguna Prabayar redONE lain semasa aktiviti hari biasa dan selaras dengan purata kekerapan panggilan dalam talian dan minit setiap bulan.
 2. Pelanggan yang didapati menyalahgunakan perkhidmatan, dengan volum panggilan melebihi 1,000 minit sebulan, mungkin mempunyai hak mereka untuk panggilan percuma digantung, atau panggilan berikutnya melebihi 1,000 minit akan dicaj kepada pelanggan pada kadar panggilan luar negeri yang lazim.

Dasar Penggunaan Data

 1. Data hanya boleh digunakan di dalam Malaysia sahaja. Jika anda berada di luar negara, perayauan akan dikenakan berdasarkan kadar perayauan Internet yang ditetapkan oleh pengendali rakan kongsi perayauan redONE masing-masing.
 2. redONE tidak menjamin atau menjamin ketersediaan penggunaan data dan Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan data disediakan atas dasar “seadanya”.
 3. Untuk mengalami kelajuan 4G LTE, anda mesti menggunakan peranti yang serasi 4G dan perkhidmatan data digunakan di kawasan dengan rangkaian 4G.
 4. Perisian dan aplikasi yang digunakan oleh anda untuk menghantar dan/atau menerima, untuk memuat naik dan/atau memuat turun fail boleh mengandungi jumlah data yang sangat besar (cth trafik Peer-to-Peer seperti Bit Torrent atau aplikasi perkongsian fail lain yang serupa). Perisian dan aplikasi ini menuntut jumlah lebar jalur yang sangat besar yang akan memberi kesan negatif kepada kelajuan dan juga menyebabkan kesesakan rangkaian. Akibatnya, sebahagian besar pelanggan akan terjejas akibat kemerosotan kualiti Perkhidmatan, dan oleh itu dianggap sebagai penggunaan yang berlebihan. Penggunaan yang berlebihan juga boleh disebabkan oleh spam, aktiviti virus, barangan pengintip dan/atau perisian hasad lain yang mungkin berada dalam Peranti Pelanggan. Aktiviti ini mungkin diketahui atau tidak diketahui oleh anda dan biasanya beroperasi di latar belakang operasi Peranti. Oleh itu, anda mesti mengambil semua langkah berjaga-jaga dan tindakan yang wajar untuk memastikan aktiviti di atas dikawal dan diminimumkan pada setiap masa. redONE berhak untuk melaksanakan dan menguatkuasakan Polisi tersebut mengikut budi bicara mutlaknya apabila berlakunya aktiviti tersebut.
 5. Pengiraan volum data hendaklah mengambil kira SEMUA aktiviti yang dijalankan oleh anda termasuk yang diketahui atau tidak dilakukan di bawah Perkhidmatan.
 6. Tanggungjawab dan tanggungjawab pembuktian terletak pada anda untuk memastikan Peranti bebas daripada semua virus, spybot dan perisian hasad semasa menggunakan Perkhidmatan. redONE berhak untuk mengeluarkan sebarang maklumat jika ia dikehendaki berbuat demikian oleh mana-mana undang-undang, badan kawal selia atau mahkamah undang-undang.
 7. Anda tidak akan dapat menggunakan perkhidmatan data jika akaun anda dalam Tempoh Tangguh. Untuk kejelasan, “Tempoh Ihsan” bermakna lima puluh (50) hari dari tamat tempoh sah akaun anda. Anda hanya boleh terus menggunakan Perkhidmatan Internet sebaik sahaja anda melakukan muat semula semasa Tempoh Ihsan.

Dail Terus Antarabangsa (IDD) dan Perayauan Antarabangsa

 1. Perkhidmatan IDD dan Perayauan Antarabangsa tersedia untuk, dan di, kebanyakan negara.
 2. Untuk membuat panggilan IDD, mesti ada baki kredit dalam SIM.
 3. Kadar IDD terpakai untuk panggilan yang berasal daripada pelanggan Prabayar redONE di Malaysia.
 4. Untuk membuat panggilan dan menggunakan data semasa perayauan, mesti ada baki kredit dalam SIM.
 5. Panggilan atau penggunaan data semasa perayauan tertakluk pada caj perayauan apabila digunakan di luar negara.
 6. Caj akan berdasarkan pada kadar lazim redONE dan kadar negara perayauan. Untuk mengelakkan keraguan, semua berkas atau elaun data mudah alih hanya boleh digunakan secara domestik dalam rangkaian redONE. Sila rujuk kepada kadar IDD dan perayauan kami.

Mudah Alih Nombor Mudah Alih (“MNP”)

 1. Anda boleh mengalih masuk daripada pembekal perkhidmatan mudah alih anda yang sedia ada (“Operator Rangkaian Penderma”), sama ada perkhidmatan prabayar atau pascabayar, ke dalam rangkaian redONE dan mengekalkan nombor mudah alih anda yang sedia ada.
 2. Anda mungkin mengalami gangguan perkhidmatan semasa aktiviti pemindahan keluar daripada Operator Rangkaian Penderma ke rangkaian redONE. redONE boleh, setelah menerima permintaan pelabuhan daripada anda, memberitahu anda melalui SMS perkembangan permintaan pelabuhan masuk MNP anda.
 3. Nombor mudah alih yang anda minta untuk MNP mestilah nombor Malaysia dan tertakluk kepada kelulusan Operator Rangkaian Penderma.
 4. Nombor mudah alih yang telah digantung, ditamatkan, disenaraihitamkan pada pangkalan data peminjam dan/atau disekat tidak layak untuk MNP.
 5. Anda boleh meminta untuk port in ke redONE Prabayar dengan memberikan kad pengenalan pendaftaran negara asal anda (MyKad)/ID tentera/pasport) semasa pendaftaran.
 6. Anda hendaklah memastikan bahawa pengenalan kad pengenalan atau nombor pendaftaran perniagaan yang diberikan adalah sah dan tidak disenaraihitamkan daripada pangkalan data mana-mana pemungkir.
 7. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk menyelesaikan sepenuhnya semua bil tertunggak daripada Operator Rangkaian Penderma sebelum permintaan anda untuk MNP, jika gagal, permintaan anda untuk MNP mungkin terganggu.
 8. Untuk akaun individu, jika anda pemegang akaun utama untuk mana-mana talian tambahan, anda hanya dibenarkan membuat port-in jika semua talian tambahan di bawah akaun anda dipindahkan ke redONE.
 9. Anda hanya boleh meminta MNP jika perkhidmatan sedia ada anda dengan Operator Rangkaian Donor tidak di bawah kontrak. Dalam keadaan ini, anda hanya boleh meneruskan permintaan anda untuk MNP jika anda menamatkan kontrak dengan Operator Rangkaian Penderma dan kos penamatan tersebut akan ditanggung oleh anda.
 10. Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua caj yang ditanggung oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana dan semua bayaran tertunggak dan yuran penamatan yang perlu dibayar dan dikenakan kepada anda oleh Operator Rangkaian Penderma. Perkhidmatan mungkin terganggu sekiranya terdapat sebarang caj tertunggak yang tidak dibayar oleh anda kepada Operator Rangkaian Penderma.
 11. Jika nombor mudah alih yang anda minta untuk MNP tidak diluluskan oleh Operator Rangkaian Penderma atas apa-apa sebab sekalipun, selepas menyelesaikan perkara itu dengan Operator Rangkaian Penderma, anda boleh meneruskan permohonan anda untuk MNP, tertakluk kepada sebarang caj pemprosesan yang akan ditanggung oleh anda.
 12. redONE boleh, mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan permintaan anda untuk MNP jika:-
  • redONE tidak menerima sebarang arahan daripada anda dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh permintaan anda untuk MNP ditolak oleh Operator Rangkaian Penderma; atau
  • Kelulusan daripada Operator Rangkaian Penderma tidak diperolehi dalam masa dua puluh satu (21) hari dari tarikh permohonan anda.

redONE berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengubah, memadam atau menambah mana-mana terma dan syarat Prabayar redONE ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang ciri untuk Prabayar redONE ini dari semasa ke semasa tanpa notis awal yang difikirkan sesuai. Penggunaan berterusan langganan dan/atau perkhidmatan ini berikutan sebarang perubahan pada terma dan syarat ini merupakan penerimaan kepada perubahan tersebut (jika ada). Pelanggan dinasihatkan untuk melawati laman web Prabayar redONE secara berkala untuk menyemak terma dan syarat.

English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM

Pesanan dihantar!