Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.

Aplikasi redONE 1App

redONE 1App adalah aplikasi mudah alih yang membolehkan anda mengurus akaun redONE Postpaid anda dengan mudah pada bila-bila masa, di mana sahaja. Semak penggunaan anda, atau beli perkhidmatan nilai tambah dengan mudah melalui redONE 1App. Muat turun sekarang:

atau cari redONE 1App di pasaran aplikasi anda masing-masing.

Dapatkan Data Berkelajuan Tinggi tambahan untuk pelan tanpa had anda dan mari ON!

Aplikasi redONE Prepaid

Aplikasi redONE Prepaid ialah aplikasi mudah alih yang membolehkan anda mengurus akaun redONE Prepaid anda dengan mudah. Semak baki kredit, data dan penggunaan panggilan anda dan beli alat tambah tambahan dengan mudah melalui aplikasi redONE Prepaid. Muat turun sekarang:

atau cari Apl Prabayar redONE di pasaran aplikasi anda masing-masing.

Dapatkan Data Berkelajuan Tinggi tambahan untuk pelan tanpa had anda dan mari ON!

Untuk mendaftar pelan redONE dalam talian sekarang, klik butang daftar atau imbas kod QR
Isi borang hubungan dan kami akan menghubungi anda tidak lama lagi

Semak Liputan

Dikuasakan oleh Celcom Axiata, pengguna redONE kami dapat menikmati liputan rangkaian terluas dan terbaik yang sama di seluruh Malaysia.

Cari Ejen

Lawati salah satu ejen atau rakan kongsi kami yang dilantik di rantau anda.

 • Apakah redONE 1App?
  redONE 1App ialah aplikasi yang membenarkan semua pelanggan Pascabayar redONE mengakses dan mengurus akaun mereka di mana-mana dan pada bila-bila masa.
 • Apakah ciri redONE 1App?
  redONE Postpaid subscribers are able to view their data and voice balance, bill information, perform certain data purchases, manage their redONE Postpaid account and receive updates on the latest rewards via this app.
 • Saya mempunyai akaun Selfcare melalui portal dalam talian redONE. Bolehkah saya menggunakan maklumat log masuk yang sama dengan aplikasi redONE 1?
  Ya awak boleh. Ya awak boleh.
 • Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya terlupa kata laluan saya?
  Anda boleh meminta penetapan semula kata laluan di siniatau terus daripada aplikasi redONE 1.
 • Adakah saya perlu membeli redONE 1App daripada Gedung Google Play?
  Tidak, apl redONE 1 adalah percuma.
 • Adakah terdapat sebarang caj data untuk memuat turun aplikasi redONE 1?
  Ya, caj data semasa akan dikenakan mengikut pelan data anda.
 • Adakah terdapat sebarang caj data untuk menggunakan redONE 1App?
  Terdapat caj minimum berdasarkan data yang digunakan dalam redONE 1App. Untuk mengelak daripada dicaj untuk data yang digunakan dalam apl redONE 1, sila sambung ke mana-mana sambungan Wi-Fi yang tersedia.
 • Platform mudah alih manakah yang mengendalikan aplikasi ini?
  RedONE 1App tersedia di App Store, Google Play dan Huawei AppGallery.
 • Apakah yang perlu saya lakukan jika aplikasi tidak berfungsi pada peranti saya?
  Sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di 1909 daripada nombor mudah alih redONE anda untuk mendapatkan bantuan.
 • Adakah saya akan log masuk selama-lamanya?
  Atas sebab keselamatan, apl redONE 1 akan log keluar secara automatik setiap kali anda meninggalkan apl tersebut. Anda perlu log masuk semula setiap kali anda mahu mengakses apl.
 • Mengapa saya tidak dapat melihat/mengurus semua talian Tambahan saya dalam redONE 1App?
  Ia hanya akan tersedia dalam kemas kini masa hadapan.

The redONE App Service (“hereinafter referred to as “redONE 1App”) is brought to you by redONE Network Sdn Bhd (Company No: 619094-D) (hereinafter referred to as “redONE”) and provided to you subject to the Terms and Conditions set out herein. Terma dan Syarat untuk redONE 1App ini adalah antara redONE dan anda. Penggunaan anda terhadap redONE 1App, redONE Selfcare dan/atau laman web redONE akan membentuk penerimaan terikat anda terhadap semua Terma dan Syarat Perjanjian ini.

pengenalan

redONE 1App ialah aplikasi layan diri di mana ia membenarkan anda mengakses maklumat akaun am redONE anda seperti membayar bil, membeli peningkatan kuota Internet mudah alih, menjejaki penggunaan anda, mengurus maklumat akaun anda dan banyak lagi, melalui peranti mudah alih anda & subjek disediakan kepada Terma & Syarat redONE. Setiap ciri ini boleh ditukar oleh redONE dari semasa ke semasa dan seperti yang dikemas kini dalam apl redONE 1. Sila rujuk di siniuntuk versi terkini Terma & Syarat redONE.

Penggunaan dan Pendedahan Maklumat

Dengan mengakses apl redONE 1, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini seperti yang dinyatakan di atas. Untuk membolehkan kami menyediakan redONE 1App kepada anda, kami perlu memproses dan menggunakan maklumat/data peribadi anda. Anda memberi kebenaran dan persetujuan dengan nyata bahawa redONE boleh memproses dan menggunakan data maklumat peribadi anda untuk tujuan yang diperlukan dan berkaitan dengan penyediaan redONE perkhidmatan redONE 1App kepada anda. Butiran lanjut tentang penggunaan redONE dan pemprosesan data maklumat peribadi anda adalah menurut Penyata Privasi redONE di sini, yang akan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat redONE 1App ini. Anda hendaklah mengemas kini redONE apabila dan apabila data maklumat peribadi anda yang diberikan sebelum ini kepada redONE menjadi tidak betul atau lapuk, melalui Pusat Privasi redONE seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi redONE. “Maklumat/data peribadi” termasuk maklumat anda yang dikumpul daripada anda yang diperlukan untuk tujuan memohon dan mendaftar dan menyediakan redONE 1App kepada anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang data peribadi dan luahan pendapat yang sensitif tentang anda .

Tanggungjawab Anda

Apabila anda menilai peranti yang akan digunakan dalam redONE 1App, anda harus memastikan bahawa anda memahami ciri dan keupayaan peranti tersebut. Tidak semua peranti menyokong pilihan konfigurasi yang sama dan sesetengah peranti mungkin tidak menyokong semua ciri atau versi redONE 1App. Sila semak keserasian peranti anda sebelum menggunakan redONE 1App.

Ciri tertentu redONE 1App mungkin memerlukan input alamat e-mel/ID dalam talian anda dan kata laluan yang didaftarkan dalam aplikasi RedONE Selfcare. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat akaun anda yang berkenaan, termasuk kata laluan, alamat e-mel/ID dalam talian anda, dan untuk sebarang dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda dan/atau untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan redONE 1App. redONE tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kehilangan atau kebocoran data atau maklumat akibat daripada penggunaan redONE 1App yang tidak dibenarkan atau disebabkan keadaan di luar kawalan redONE.

Pengesahan

You represent and agree that all information you provide to redONE in connection with the Selfcare registration to access the redONE 1App (“Registration Data”) will be true, accurate, complete and current information and that you shall maintain and update the Registration Data as needed throughout the period of your use of redONE 1App to keep it accurate and current.

Penggantungan dan Penamatan

Kegagalan untuk memberikan Data Pendaftaran yang tepat, terkini dan lengkap boleh mengakibatkan penggantungan dan/atau penamatan akses anda kepada redONE 1App tanpa notis atau liabiliti awal, termasuk tanpa had.

Penggunaan Perkhidmatan Anda.

Ciri tertentu redONE 1App mungkin memerlukan akses kepada perkhidmatan lokasi seperti rangkaian selular & sambungan data untuk menentukan lokasi anggaran peranti mudah alih anda. Anda boleh menggunakan pilihan berkenaan dengan ciri redONE 1App seperti yang terkandung dalam tetapan redONE 1App. Sila rujuk ciri tersebut pada aplikasi mudah alih anda. Sebarang pengambilan data atau hala semula ke tapak web lain daripada redONE 1App akan dikenakan caj data mudah alih. Jika anda menggunakan redONE 1App di luar negara, caj perayauan dan data mudah alih tambahan akan dikenakan. Untuk maklumat lanjut tentang perayaan & caj antarabangsa, sila ke sini.

Anda dengan jelas memahami & bersetuju bahawa penggunaan redONE 1App anda adalah atas risiko anda sendiri & redONE 1App disediakan atas dasar “SEBAGAIMANA ADANYA” & “SEBAGAIMANA TERSEDIA” & kami dengan jelas menafikan semua jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kesesuaian untuk tujuan tertentu & bukan pelanggaran dan/atau redONE 1App akan bebas daripada kehilangan, rasuah, serangan, virus, gangguan, penggodaman atau pencerobohan keselamatan lain atau redONE 1App akan terjejas oleh perkara yang tidak dijangka keadaan atau keadaan di luar kawalan redONE.

redONE dan syarikat berkaitan dan bersekutunya tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau ejen anda untuk apa-apa kerugian atau kecederaan atau apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, khas, teladan, berbangkit, atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam kontrak, kecuaian atau dalam tort, anda dan /atau mana-mana pihak ketiga mungkin menderita akibat arahan atau transaksi yang dihantar melalui redONE 1App selepas pengesahan berjaya sama ada penggunaan sedemikian dibenarkan oleh anda atau tidak dan/atau timbul daripada atau berkaitan dengan redONE 1App dan/atau anda atau mana-mana yang lain akses pihak dan/atau penggunaan redONE 1App.

Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan redONE dan syarikat berkaitan dan gabungannya tidak berbahaya daripada dan terhadap semua tuntutan atau tuntutan, kerugian dan/atau kerosakan yang berkaitan dengan atau timbul daripada:

 1. penggunaan anda dan/atau pihak ketiga (sama ada dibenarkan atau tidak oleh anda) penggunaan redONE 1App;
 2. sebarang pelanggaran oleh anda terhadap Terma dan Syarat redONE 1App; atau
 3. pelanggaran anda terhadap mana-mana hak orang lain melalui penggunaan redONE 1App anda.

Perubahan kepada Terma dan Syarat Ini

redONE berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar keseluruhan atau sebahagian daripada Terma dan Syarat ini, laman web redONE Selfcare dan redONE, pada bila-bila masa. Anda bertanggungjawab untuk menyemak secara kerap versi semasa dan terkini Terma dan Syarat untuk laman web redONE 1App, redONE Selfcare dan redONE untuk mendapatkan notis tentang sebarang perubahan sedemikian. Akses berterusan anda ke dalam dan penggunaan redONE 1App akan ditafsirkan sebagai anda telah menerima semua perubahan tersebut. Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Terma dan Syarat, menerima Terma dan Syarat ini, dan bersetuju untuk terikat dengannya. Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak boleh mematuhi) Terma dan Syarat, maka anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan redONE atau menggunakan mana-mana Kandungannya. Segala urusan & pertikaian akan tertakluk kepada keputusan muktamad kami.

Maklum Balas dan Maklumat

Sebarang maklum balas yang anda berikan di tapak ini akan dianggap sebagai tidak sulit. redONE hendaklah bebas menggunakan maklumat tersebut tanpa had.

English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM