Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.
Dapatkan tambahan 10GBdata 4G LTE setiap bulan untuk keperluan penstriman video anda pada hanya RM10sebulan!

redVIDEO

RM10/Sebulan
10GB Data Berkelajuan Tinggi
30 hari

Bagaimanakah cara saya melanggan redVIDEO?

Klik Rancangan Saya dan kemudian pilih Alat Tambah

Pilih alat tambah yang dikehendaki dan klik Langgan

Nota PENTING

* Semua harga yang dinyatakan tidak termasuk Cukai Perkhidmatan.
* Langganan dianggap berjaya apabila pelanggan menerima SMS pengesahan.
* RM10 akan dicaj kepada bil pelanggan apabila setiap langganan berjaya.

Semak Liputan

Dikuasakan oleh Celcom Axiata, pengguna redONE kami dapat menikmati liputan rangkaian terluas dan terbaik yang sama di seluruh Malaysia.

Cari Ejen

Lawati salah satu ejen atau rakan kongsi kami yang dilantik di rantau anda.

 1. Apakah Perkhidmatan Nilai Tambah (VAS) berulang bulanan redVIDEO baharu?
  Ia adalah VAS berulang automatik redVIDEO baharu yang menawarkan akses data 10GB 4G LTE sebulan untuk menstrim video daripada rakan kongsi video rasmi kami pada hanya RM10 sebulan.
 2. Adakah redVIDEO Bulanan berulang VAS kekal yang ditawarkan oleh redONE?
  ya. Ia tersedia untuk langganan mulai 1 Mei 2019.
 3. Bagaimanakah saya boleh melanggan VAS berulang Bulanan redVIDEO baharu?
  Untuk pelanggan baharu, anda boleh melanggan apabila anda mendaftar untuk talian redONE baharu atau port-in nombor kepada redONE di mana-mana Cawangan redONE dan Kedai Rakan Kongsi berhampiran anda.
  Untuk pelanggan sedia ada, anda boleh melanggan melalui tiga (3) cara:
  1. Menghantar < ON redVIDEO > ke 23388
  2. Mendail *123# atau
  3. Menghubungi Khidmat Pelanggan
 4. Saya menghantar < ON red VIDEO > ke 23388. Bagaimanakah saya tahu bahawa langganan saya telah diaktifkan?
  Anda akan menerima pemberitahuan SMS untuk memberitahu anda bahawa langganan anda berjaya dalam masa 5 minit.
 5. Siapa yang boleh melanggan redVIDEO?
  redVIDEO tersedia untuk semua pelanggan redONE tidak termasuk pelanggan pelan M2M, FMS, MyFon dan SME.
 6. Adakah terdapat sebarang caj untuk SMS yang saya hantar ke 23388?
  ya. Standard RM0.15 setiap SMS akan dicaj pada bil anda.
 7. Apakah perbezaan antara RedVIDEO Bulanan berulang dan RedVIDEO Tambahan1-kali?
  redVIDEO Monthly recurring ialah VAS auto-recurring di mana anda akan menerima data 10GB 4G LTE setiap bulan untuk menstrim video daripada rakan kongsi video rasmi kami manakala add-on 1 kali redVIDEO hanya sah sehingga akhir bulan kalendar dan tidak akan diperbaharui pada bulan berikutnya.
 8. Saya telah membeli Add-on 1 kali redVIDEO pada 1 Mei 2019. Bagaimanakah saya boleh melanggan VAS berulang Bulanan redVIDEO?
  Jika anda melanggan VAS berulang Bulanan redVIDEO semasa alat tambah 1 kali redVIDEO aktif, sebarang baki kuota data daripada alat tambah 1 kali redVIDEO akan DIHAPUSKAN. Anda dinasihatkan untuk hanya melanggan sebaik sahaja kuota tambahan 1 kali redVIDEO anda telah habis.
 9. Bagaimanakah cara saya berhenti melanggan redVIDEO?
  Anda boleh menghubungi Khidmat Pelanggan kami untuk berhenti melanggan.
 10. Saya telah menamatkan langganan redVIDEO saya. Bolehkah saya melanggan redVIDEO sekali lagi?
  Ya, anda boleh melanggan semula melalui USSD *123# atau dengan menghantar ON redVIDEO ke 23388 atau melalui 1App. RM10 sebulan akan dicaj pada bil anda untuk setiap langganan redVIDEO yang berjaya.
 11. Adakah sebarang bayaran pendaftaran diperlukan jika saya melanggan redVIDEO?
  Tidak, tiada yuran pendaftaran diperlukan.
 12. Adakah saya akan terikat dengan kontrak jika saya melanggan redVIDEO?
  Tidak, tiada kontrak untuk redVIDEO. Anda boleh memilih untuk menamatkan redVIDEO pada bila-bila masa yang anda mahu. Walau bagaimanapun, yuran langganan tidak akan diproratakan dan yuran langganan sebulan penuh akan dicaj pada bil anda.
 13. Saya pelanggan RP8. Bolehkah saya melanggan redVIDEO?
  Ya awak boleh.
 14. Saya menggunakan pelan Amazing28 apabila saya melanggan redVIDEO baharu pada 21 Mei 2019. Walau bagaimanapun, saya meminta untuk menukar pelan Amazing28 semasa saya kepada pelan Amazing48+ pada 28 Mac 2019. Adakah langganan redVIDEO saya akan diteruskan?
  ya. Langganan akan diteruskan sehingga anda meminta penamatan.
 15. Bagaimanakah pelanggan menyemak baki data 10GB redVIDEO mereka?
  Pelanggan boleh menyemak penggunaan dengan mendail *123# atau 1App.
 16. Saya telah menggunakan kuota berulang Bulanan redVIDEO 10GB. Bolehkah saya melanggan redVIDEO sekali lagi?
  Tidak, hanya satu (1) langganan aktif dibenarkan dalam sebulan. Walau bagaimanapun, anda boleh membeli Tambahan 1 kali. Untuk setiap pembelian yang berjaya, RM10 akan dicaj pada bil anda.
 17. Bilakah saya boleh menggunakan kuota data redVIDEO 10GB?
  Anda boleh menggunakan data redVIDEO 10GB pada bila-bila masa. Data redVIDEO 10GB akan tamat tempoh pada akhir bulan.
 18. Apakah kelajuan data 10GB untuk penstriman redVIDEO?
  Kelajuan kuota data 10GB untuk penstriman redVIDEO ialah data 4G LTE berkelajuan tinggi. Anda perlu menggunakan peranti serasi 4G LTE untuk menikmati kelajuan 4G.
 1. Perkhidmatan Tambah Nilai (VAS) berulang Bulanan redVIDEO baharu menawarkan penstriman video sepanjang hari berkelajuan tinggi 10GB setiap hari sehingga akhir bulan atau sehingga data redVIDEO digunakan sepenuhnya.
 2. redVIDEO VAS berulang bulanan ialah VAS berasaskan langganan dan akan diperbaharui secara automatik pada 1hb setiap bulan melainkan redVIDEO telah ditamatkan.
 3. Yuran langganan untuk redVIDEO tidak pro-rata. Pelanggan akan dicaj penuh RM10 dalam bil apabila langganan berjaya.
 4. Jika pelanggan melanggan VAS berulang Bulanan redVIDEO semasa alat tambah 1 kali redVIDEO aktif, sebarang baki kuota data daripada alat tambah 1 kali redVIDEO akan DILUPASKAN. Pelanggan dinasihatkan untuk hanya melanggan sebaik sahaja kuota tambahan 1 kali redVIDEO sebelum ini habis.
 5. Pelanggan boleh melanggan VAS berulang Bulanan redVIDEO pada bila-bila masa. Apabila pelanggan telah menggunakan sepenuhnya kuota 10GB, mereka boleh membeli VAS tambahan 1 kali redVIDEO.
 6. Kuota data 10GB redVIDEO akan tamat tempoh pada penghujung bulan kalendar. Sebarang data redVIDEO yang tidak digunakan tidak akan dibawa ke bulan berikutnya.
 7. Jika pelanggan menambah langganan redVIDEO pada bila-bila masa dalam bulan itu, sebarang penggunaan sebelumnya akan dikenakan kadar biasa dan tidak dikira di bawah baldi data redVIDEO 10GB. Hanya penggunaan selepas langganan yang berjaya akan dikira di bawah baldi data redVIDEO.
 8. Data 10GB 4G LTE hanya boleh digunakan untuk menstrim saluran redVIDEO. Penggunaan data lain akan ditolak daripada data berkelajuan tinggi yang tersedia atau dicaj Pay-Per-Use.
 9. Apabila menstrim video pada saluran redVIDEO, kuota data 10GB redVIDEO akan digunakan terlebih dahulu.
 10. redVIDEO hanya boleh digunakan di dalam negara iaitu dalam rangkaian Malaysia sahaja. Penstriman video apabila di luar negara dikenakan caj perayauan data. Pelanggan hendaklah dicaj berdasarkan kadar data yang dikenakan oleh pengendali perayauan redONE masing-masing untuk penggunaan data semasa merayau dengan rakan kongsi perayauan redONE di luar negara.
 11. Pelanggan boleh meminta penamatan pada bila-bila masa. Sebarang kuota data berkelajuan tinggi redVIDEO yang tidak digunakan akan dilupuskan apabila berjaya ditamatkan. Pelanggan dinasihatkan untuk menamatkan redVIDEO sebelum permulaan kitaran bil seterusnya.
 12. Sekiranya pelanggan menamatkan redVIDEO , pelanggan akan dikenakan bayaran langganan satu (1) bulan penuh untuk bulan tertentu walaupun pelanggan menamatkan redVIDEO pada bila-bila masa dalam bulan tersebut. Pelanggan dinasihatkan untuk menamatkan redVIDEO sebelum permulaan kitaran bil seterusnya.
 13. Pelanggan yang mempunyai VAS berulang bulanan redVIDEO aktif boleh membeli VAS tambahan 1 kali redVIDEO. Kuota akan digabungkan.
 14. Selepas penggunaan 100% kuota redVIDEO, penggunaan berikutnya akan ditolak daripada data berpaut yang diperuntukkan oleh pelanggan, berkas data berulang atau kuota Tambah Nilai Data. Jika tiada kuota data aktif tersedia, penggunaan data berikutnya akan dikenakan kadar Bayar Setiap Penggunaan(PPU) pada RM0.10 / MB atau pada kelajuan Internet Asas untuk pelan data.
 15. redVIDEO tidak boleh dipindah milik, sama ada melalui penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya, sama ada kepada mana-mana orang lain, entiti atau mana-mana akaun Pascabayar redONE lain.
 16. Sebarang data yang digunakan untuk akses internet atau kandungan (seperti iklan dan alat analisis web) selain daripada untuk penstriman video akan ditolak daripada kuota data pelan pelanggan dan bukan daripada kuota data redVIDEO.
 17. redONE akan berusaha untuk menggunakan sepenuhnya kuota data redVIDEO apabila pelanggan menstrim/memuat naik video. redONE akan berusaha untuk menggunakan sepenuhnya kuota data redVIDEO apabila pelanggan menstrim/memuat naik video.
  Ini boleh berlaku disebabkan oleh beberapa sebab termasuk isu teknikal seperti konfigurasi terlepas atau menyenarai putih alamat IP yang salah oleh pihak ketiga atau disebabkan oleh rakan kongsi redVIDEO menukar atau mengemas kini alamat IP dan URL mereka tanpa memberikan redONE notis yang mencukupi untuk mengemas kini sistem kami. Pelanggan mesti mengakui kemungkinan kejadian ini berlaku dan bersetuju untuk tidak memikul tanggungjawab kami.
 18. Promosi tidak boleh digabungkan dengan mana-mana tawaran lain melainkan dinyatakan dengan jelas.
 19. Promosi ini disediakan mengikut Syarat Perkhidmatan pada Borang Pendaftaran Pascabayar kami. Anda mesti mematuhi terma tersebut termasuk perihalan perkhidmatan yang berkaitan, Polisi Penggunaan Adil kami, Polisi Privasi, pelan langganan Pascabayar yang berkaitan dan terma dan syarat tambahan ini (secara kolektif, “Syarat”) yang kesemuanya tersedia di
  www.redonemobile.com.my.
English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM